Архива на Новости

 

Конкурс за оценувачи

Во делот Државна матура -> Конкурс и пријава за оценувачи е поставен Јавниот конкурс за избор на надворешни соработници за оценувачи на тестови од екстерните испити од државната матура за учебната 2013/14 година. »»

Рокови за полагање на државна матура во јунски испитен рок 2014 година

Екстерните испити од државната матура во јунски испитен рок се полагаат во следниве термини: »»

Препорака за учениците – идни матуранти

Препораки за учениците - идни матуранти за тестовите за државна матура по македонски, албанскии турски јазик и литература »»

Насоки за избор на предмети според новиот концепт за државна матура

Во делот Државна матура -> Пријава за државна матура поставени се Насоките за избор на предмети според новиот концепт за државна матура »»

Нова Концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование

Со Решение на министерот за образование и наука донесена е новата Концепција за државна матура, училишна матура и завршен испит во јавното средно образование. »»

Резултати од екстерните испити од државна матура - август 2013

Увидот во резултатите од августовската испитна сесија од екстерните испити од државната матура по електронски пат е овозможен во делот РЕЗУЛТАТИ. »»

Локации за полагање на екстерните испити од државната матура август 2013 година

Локации за полагање на екстерните испити од државната матура август 2013 година »»

Ранг листа на средни училишта според постигања од државна матура

Ранг листа на средни училишта според постигањата од екстерните испити од државната матура јуни 2013 година »»

Увид во резултати по електронски пат од екстерните испити од државната матура јуни 2013 година

Увидот во резултатите по електронски пат е овозможен во делот РЕЗУЛТАТИ. »»

ЛОКАЦИИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНА МАТУРА 2013

Локации каде се полага државна матура во јуни 2013. »»
1234
© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development