Државна матура - јунски испитен рок 2012 година

News

Пријавување за полагање на државна матура во учебната 2011/12 година се вржи од 1 до 31 декември 2011 година во училиштата.

Екстерните испити од државната матура во гимназиското, уметничкото и во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве тремини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература и турски јазик и литература на 9 јуни 2012 година со почеток во 10 часот;

- математика (основно и напредно ниво), естетика, филозофија, англиски јазик, француски јазик, германски јазик и руски јазик на 12 јуни 2012 година со почеток во 10 часот.

Последни Новости

© 2008 Биро за развој на образование , Сите права се задржани.
спонзорирано од United States Agency for International Development